Vianočný pozdrav Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Na Vianoce pokoj v duši, 
šťastie, ktoré nič nezruší. 
V novom roku veľa sily, 
by ste zdraví dlho žili.

želá tím spoločnosti KFS, spol. s r.o.