Licenčné podmienky Povolenia a certifikáty

Povolenia a certifikáty

Povolenie Národnej banky Slovenska

  • Spoločnosť KFS, spol. s r. o., je zapísaná v registri finančných agentov, finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu Národnej banky Slovenska pod registračným číslom PAG 050593 a je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. OPK-2114/2007/PLP zo dňa 06.08.2007 sektoroch:
  • - sektor poistenia alebo zaistenia,
  • - sektor starobného dôchodkového sporenia.
  • Spoločnosť ako samostatný finančný agent vykonáva v súlade so zákonom 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve“) finančné sprostredkovanie, vrátanie sprostredkovania uzatvárania zmlúv o poskytovaní finančných služieb na diaľku a je riadne zapísaná v Registri finančných agentov a finančných poradcov pod  registraným číslom NBS: 50593. 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Činnosť spoločnosti ako samostatného finančného agenta a sprostredkovateľa poistných produktov spadá pod kontrolu Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ide o všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa podľa zákona o štátnej kontrole. Dozorom sa zaoberá Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 , Odbor výkonu dozoru; tel. č. 051/772 15 97; fax č. 051/772 15 96; info@soi.sk; webstránka SOI.


Bezpečnostný certifikát GeoTrust SSL

 Webové stránky spoločnosti KFS, spol. s r.o., sú zabezpečené certifikátom SSL čo je protokol a v súčasnej dobe jedna z najviac používaných metód pre zabezpečenie dátových prenosov v rámci internetu medzi serverom s webovou prezentáciou a prehliadačom. Naše web stránky, ktoré pre svoje zabezpečenie využívajú tento SSL certifikát, spoznáte podľa adresy, ktorá navyše obsahuje písmeno "s", napr. https//www.poisti.sk, alebo podľa upozornenia prehliadača.