Licenčné podmienky Ing. Marián Kostura

Ing. Marián Kostura

konateľ a riaditeľ spoločnosti

 

 • Skúsenosti a prax:
 • - (2003 - 2004) → obchodný zástupca v súkromnej spoločnosti,
 • - (2005 - 2006) → riaditeľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti pre východné Slovensko,
 • - (2006) → riaditeľ a školiteľ investičnej správcovskej spoločnosti pre Slovensko,
 • - (2006 - súčastnosť) → konateľ a riaditeľ súkromnej spoločnosti s výkonom činnosti na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska.
 •  
 • Licencia Národnej banky Slovenska vyššieho stupňa pre sektory:
 • - poistenie a zaistenie,
 • - starobné dôchodkové sporenie
 •  
 • Spolupracovník v oblasti zdravotného poistenia v Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 •  
 • kontakt: + 421 907 933 528
 • e-mail: marian@kostura.sk