Návod ako uzatvoriť poistenie

.

Ochrana Čelného Skla "ďalej len OČS"

1. krok – bezpečnosť webových stránok spoločnosti KFS, spol. s r.o.

Webové stránky spoločnosti KFS, spol. s r. o., sú zabezpečené certifikátom RapidSSL čo je protokol a v súčasnej dobe jedna z najviac používaných metód pre zabezpečenie dátových prenosov v rámci internetu medzi serverom s webovou prezentáciou a prehliadačom. Naše web stránky, ktoré pre svoje zabezpečenie využívajú tento SSL certifikát, spoznáte podľa adresy, ktorá navyše obsahuje písmeno "s", napr. https://www.poisti.sk, alebo podľa upozornenia prehliadača.

 

2. krok – Výber poistenia

Na úvodnej stránke nášho portálu a po jeho potvrdení sa Vám zobrazí ako prvá sekcia kde sa zobrazí poistná kalkulačka na ochranu čelného skla motorového vozidla. Iné tipy poistenia nájdete na ľavej strane.

Ľavá strana sa venuje rôznym typom poistenia, informáciám o poistení, poistným podmienkam a tlačivám potrebným k danému typu poistenia.

K výpočtu a porovnaniu cien Vám postačia len základné údaje v závislosti od typu poistenia, pričom pri poistnej kalkulačke na ochranu čelného skla nájdete údaje, ktoré sú potrebné na výpočet poistného.

 

3. krok – Zadávanie údajov pre porovnanie cien

Poistná kalkulačka je rozdelená do viacerých polí, u ktorých uvediete pravdivé údaje pre Váš výpočet (napr. typ vozidla, spôsob platby a pod.).

V ďalšom kroku zadajte do kalkulačky doplňujúce údaje, (napr. či bolo čelné sklo poškodené a pod.). vyberte zodpovedajúce údaje a pokračujte na stránku kde Vám kalkulačka porovná ceny poistenia.

 

4. krok – Výber najvýhodnejšej ponuky a uzavretie poistenia

Na stránke výber produktu nájdete výsledky porovnania poistenia, (aj vo viacerých variantoch). Pri každej vypočítanej a zobrazenej ponuke poistenia je cena konečná.

Výber najvýhodnejšej ponuky, treba potvrdiť kliknutím na "poisti" ktoré sa nachádza vpravo, potom sa Vám zobrazia údaje o poistníkovi, ktoré je potrebné vyplniť (z dokladov totožnosti) a taktiež vyplniť aj údaje o vozidle (napr. z osvedčenia o evidencii vozidla - technického preukazu).

V prípade, ak chcete vypočítať poistenie na nové vozidlo, ktoré ešte nie je evidované, alebo ešte len ide na prihlásenie do evidencie motorových vozidiel v tom prípade nevypisujete číslo technického preukazu a ŠPZ, ale uveďte pomlčku).Po vyplnení všetkých údajov sa Vám zobrazí posledné okno kde si všetky  údaje skontrolujte a odošlete objednávku - návrh poistenia.

 

5. krok – Vyzdvihnutie poistnej zmluvy

Po odoslaní objednávky návrhu poistenia ihneď dostanete na Vami zadaný e-mail údaje o uzatvorenom poistení. Poistné uhraďte priamo pri obhliadke, resp. bankovým prevodom, ktorého údaje vám budú odoslané na vami zadaný e-mail, hneď po spracovaní vašej objednávky. Služba je účinná a platná až po jeho zaplatení. 

Originál poistnej zmluvy Vám zašleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu po spracovaní návrhu zmluvy v priebehu niekoľkých dní.

 

6. krok – Podpísanie poistnej zmluvy a jej odoslanie

Pri obhliadke vám dá pracovník našej partnerskej spoločnosti podpísať zmluvu, ktorú si starostlivo uschovajte, ako dôkaz, v prípade poškodenia čelného skla.

 

7. krok – Platba za uzatvorenú službu a platnosť poistenia

Poistné Vám odporúčame priamo pri obhliadke motorového vozidla. V e-maile Vám zašleme okrem údajov, ktoré ste zadali do kalkulačky aj údaje, ktoré sú potrebné k úhrade, ak by ste sa rozhodli platbu vykonať bezhotovostne bankovým prevodom.

Poistenie je platné od dátumu, uvedenom v zmluve, ktoré poistník (držiteľ, resp. vlastník) uviedol v kalkulačke. Väčšina zmlúv sa uzatvára na jeden, dva, alebo tri roky, pričom prvé poistné obdobie je jeden technický rok. (zmluva je teda platná pri trojročnej účinnosti, minimálne napr. od 24. augusta 2019 do 23. augusta 2022).