Formulár na nahlásenie dopravnej nehody

V prípade, ak ste mal/mala nehodu vyplňte formulár na nahlásenie dopravnej nehody. Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať s ďalšími inštrukciami a podrobnosťami Vašej nehody.

Formulár aj nehodu popíšte čo najpodrobnejšie, aby sme mali čo najviac informácii a vedeli sme stanoviť a spracovať pre vás čo najvyššiu sumu na odškodnenie.

Pokračovaním prehlasujete, že ste sa oboznámil s informáciami v dokumente Informácie pre klienta a potencionálneho klienta.

Vyplnenie dotazníku je nezáväzné a posúdenie Vašej nehody je BEZPLATNÉ ! ! !

Osobné údaje
Odškodnenie
Detaily o nehode
Uveďte či bola nehoda spôsobená vašou vinou, alebo niekým iným.
Bola nehoda spôsobená vašou vinou? *
ÁNO
NIE
Bola po nehode privolaná polícia? *
ÁNO
NIE
Popis nehody
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa
Zhoduje sa s adresou
Nezhoduje sa s adresou
Údaje o poškodenom
Poranenia
Uveďte, ktorú časť tela máte najviac poškodenú.
Aké poranenia ste utrpeli? *
Poranenie hlavy
Poranenie tváre (oči, uši, atď.)
Poranenie krku
Poranenie hrudníka
Poranenie chrptice
Poškodenie miechy
Poranenie ruky
Palce na ruke
Poranenie panvy
Pohlavné orgány
Vnútorné zranenie
Poranenie nohy
Poranenie palcov na nohe
Iné poranenia
Poškodenie majetku
Uveďte či bola spôsobená škoda na vašom, alebo inom majetku.
Bola spôsobená škoda na majetku? *
ÁNO
NIE
Odporúčací kód
Položky označené * sú povinné.
KCO, spol. s r.o.