Návod ako uzatvoriť poistenie

Poistenie sedadiel

(úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom)

"Sedadlá MV"

 

1. krok – bezpečnosť webových stránok spoločnosti KFS, spol. s r.o.

Webové stránky spoločnosti KFS, spol. s r.o., sú zabezpečené certifikátom RapidSSL čo je protokol a v súčasnej dobe jedna z najviac používaných metód pre zabezpečenie dátových prenosov v rámci internetu medzi serverom s webovou prezentáciou a prehliadačom. Naše web stránky, ktoré pre svoje zabezpečenie využívajú tento SSL certifikát, spoznáte podľa adresy, ktorá navyše obsahuje písmeno "s", napr. https://www.poisti.sk, alebo podľa upozornenia prehliadača.

 

2. krok – Výber poistenia

Na úvodnej stránke nášho portálu a po jeho potvrdení sa Vám zobrazí ako prvá sekcia kde sa zobrazí poistná kalkulačka na úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom. Iné tipy poistenia nájdete na ľavej strane.

Ľavá strana sa venuje rôznym typom poistenia, informáciám o poistení, poistným podmienkam a tlačivám potrebným k danému typu poistenia.

K výpočtu a porovnaniu cien Vám postačia len základné údaje v závislosti od typu poistenia, pričom pri každej poistnej kalkulačke nájdete údaje, ktoré sú potrebné na výpočet poistného (sumu ktorú zaplatíte za poistenie).

 

3. krok – Zadávanie údajov pre porovnanie cien

Poistná kalkulačka je rozdelená do viacerých polí, u ktorých uvediete pravdivé údaje pre Váš výpočet (napr. počet sedadiel vo vozidle, poistník, začiatok poistenia a pod.).

 

4. krok – Výber najvýhodnejšej ponuky a uzavretie poistenia

Na stránke výber poisťovne nájdete výsledky porovnania poistenia, poisťovní (pri niektorých poisťovniach aj vo viacerých variantoch základného, ale aj vyššieho poistného krytia). Pri každej vypočítanej a zobrazenej ponuke poistenia je cena konečná.

V prípade, ak chcete o ponuke viac kliknite na "podrobnosti", kde nájdete informácie o poistení a taktiež tlačivá na stiahnutie

Výber najvýhodnejšej  ponuky, treba potvrdiť kliknutím na "poisti" ktoré sa nachádza vpravo, potom sa Vám zobrazia údaje o poistníkovi, ktoré je potrebné vyplniť (z dokladov totožnosti) a taktiež vyplniť aj údaje o vozidle (napr. z osvedčenia o evidencii II. vozidla - technického preukazu).

V prípade, ak chcete vypočítať poistenie na nové vozidlo, ktoré ešte nie je evidované, alebo ešte len ide na prihlásenie do evidencie motorových vozidiel v tom prípade nevypisujete číslo technického preukazu a ŠPZ, ale uveďte pomlčku).Po vyplnení všetkých údajov sa Vám zobrazí posledné okno kde si ich všetky skontrolujte a odošlete objednávku návrh poistenia.

 

5. krok – Vyzdvihnutie poistnej zmluvy z poštovej schránky

Po odoslaní objednávky návrhu poistenia ihneď dostanete na Vami zadaný e-mail údaje o uzatvorenom poistení, po spracovaní Vašej požiadavky Vám bude doručený e-mail zo zvolenej poisťovne, kde v prílohe dostanete poistnú zmluvu a údaje na úhradu poistného

Poistné uhraďte najneskôr v deň začiatku poistenia, v prípade platnosti poistenia v nasledujúci deň, platbu uhraďte ihneď.

 

6. krok – Platba za uzatvorené poistenie a platnosť poistenia

Poistné Vám odporúčame uhradiť najneskôr v deň začatia poistenia, čím sa vyhnete možným nepríjemnostiam v prípade poistnej udalosti. Poistné je účinné a platné až po jeho zaplatení. V prípade platnosti poistenia v nasledujúci deň, platbu uhraďte ihneď po doručení e-mailu s údajmi na úhradu poistného.

Poistenie je platné od dátumu, prípadne hodiny, uvedenej v zmluve, ktoré poistník (držiteľ, resp. vlastník) uvedie v kalkulačke. Väčšina zmlúv sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom prvé poistné obdobie je jeden technický rok. (zmluva je teda platná minimálne napr. od 24. augusta 2019 do 23. augusta 2020). Ak sa zmluva uzatvára na dobu neurčitú a počas tohto obdobia nie je právoplatne vypovedaná, predlžuje sa automaticky o ďalšie poistné obdobie, teda o ďalší technický rok (v uvedenom príklade do 23. augusta 2021).

Vzhľadom na prolongáciu poistenia je nevyhnutné uhradiť poistné včas, inak poistenie zanikne (bez zasielania výzvy na zaplatenie poistného).