Nahlásenie poistnej (škodovej) udalosti

K oznámeniu poistnej (škodovej) udalosti potrebujete:

  • - Číslo poistnej zmluvy poisteného (vinníka),
  • - Údaje o poistenom (vinníkovi),
  • - Údaje o poistenom vozidle,
  • - Údaje o vodičovi (vinníkovi) poisteného vozidla,
  • - Záznam o dopravnej nehode,
  • - Údaje o poškodenom,
  • - Údaje o poškodenom vozidle,
  • - Údaje o vodičovi poškodeného vozidla,
  • - Údaje o svedkoch.

- Nahlásiť poistnú (škodovú) udalosť - elektronicky

- Nahlásiť poistnú (škodovú) udalosť - telefonicky