Nahlásenie poistnej (škodovej) udalosti - telefonicky

Poistnú udalosť je možné nahlásiť telefonicky:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • - zo Slovenska bezplatne na infolinke 0800 122 222
 • - zo zahraničia na pevnej linke +421 2 4961 5677
 •  
 • AXA pojisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štatu
 • - zo Slovenska aj zo zahraničia pevná telefonická linka +421 2 4961 567
 •  
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • - zo Slovenska bezplatne na infolinke 0800 311 312
 • - zo zahraničia na pevnej linke +421 2 5966 6997
 •  
 • - Generali poisťovňa, a.s.
 • - zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 111 117
 • - zo zahraničia na pevnej linke +421 2 5857 6666
 •  
 • Gemerali péoisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel​
 • - zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 555 555
 • - zo zahraničia na pevnej linke +421 2 3278 4201
 •  
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • - zo Slovenska aj zo zahraničia pevná telefonická linka +421 2 208 54 208
 •  
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • - zo Slovenska bezplatne na infolinke 0800 112 222
 • - zo zahraničia na pevnej linke +421 2 5262 7282
 •  
 • Kooperativa poisťovňa, a.s.
 • - zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 111 577
 • - zo zahraničia na pevnej linke +421 2 6353 223
 •  
 • Union poisťovňa, a.s.
 • - zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 111 211
 • - zo zahraničia na pevnej linke +421 2 2081 1811
 •  
 • UINQA poisťovňa, a.s.
 • - zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 111 400
 • - zo zahraničia na pevnej linke +421 2 4445 6860
 •  
 • Wustenrot poisťovňa, a.s.
 • - zo Slovenska aj zo zahraničia pevná telefonická linka +421 2 5788 9902
 •  

Údaje potrebné k oznámeniu poistnej (škodovej) udalosti

Nahlásiť poistnú (škodovú) udalosť - elektronicky