Pokuty za vedenie motorového vozidla

Výšky pokút za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej. premávky, alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou, alebo dopravným zariadením je:

č. v obci mimo obce výška pokuty
1. najviac o 6 km/h najviac o 6 km/h napomenutím
2. o 7 až 10 km/h o 7 až 15 km/h 10 - 30 €
3. o 11 až 15 km/h o 16 až 25 km/h 35 - 40 €
4. o 16 až 20 km/h o 26 až 30 km/h 45 - 50 €
5. o 21 až 25 km/h o 31 až 35 km/h 100 - 150 €
6. o 26 až 30 km/h o 36 až 40 km/h 180 - 220 €
7. o 31 až 35 km/h o 41 až 45 km/h 250 - 280 €
8. o 36 až 40 km/h o 46 až 50 km/h 300 - 330 €
9. o 41 až 45 km/h o 51 až 55 km/h 350 - 370 €
10. o 46 až 50 km/h o 56 až 60 km/h 380 - 400 €
11. o 51 až 55 km/h o 61 až 65 km/h 500 - 600 €
12 o 56 až 60 km/h o 66 až 70 km/h 650 - 750 €
13. o viac ako 60 km/h o viac ako 70 km/h 800 €

Kompletný sadzobník pokút si môžete stiahnuť TU