Tlačivá PZP na stiahnutie


Tlačiva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Informácia o podmienkach uzavretia zmluvy PZP
Osobitné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie - 2015
- Oznámenie poistnej udalosti poškodeného o uplatnení nároku na náhradu škody z PZP
- Oznámenie poistnej udalosti škodcu
Správa o nehode (Záznam o dopravnej nehode)
- Tlačivo hlásenia poistnej udalosti - poistený (vinník nehody) - (Návod na vyplnenie tlačiva)
- Tlačivo hlásenia poistnej udalosti - poškodený (škoda na vozidle a iná vecná škoda) - (Návod na vyplnenie tlačiva)
- Tlačivo hlásenia poistnej udalosti - škoda na zdraví - (Návod na vyplnenie tlačiva)
Všeobecné podmienky pre poskytovanie asistenčných služieb k PZP - 2018

Tlačiva AXA pojišťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu​

AXA - Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia vozidiel 2015
AXA - Rozsah asistenčných služieb pre poistenie vozidiel 2015
Správa o nehode (Záznam o dopravnej nehode)

Tlačiva ČSOB poisťovňa a.s.

ČSOB - Asistenčné služby ŠTANDARD a PREMIUM
ČSOB - Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach
Správa o nehode (Záznam o dopravnej nehode)

Tlačiva Generali poisťovňa a.s.

- Informačný dokument o poistnom produkte (IPID)
GENERALI - Informácia o podmienkach uzatvorenia poistnej zmluvy PZP
GENERALI - Informácia pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku pre PZP
GENERALI - Osobitné poistné podmienky Benefit 13
GENERALI - Osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby
GENERALI - Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie
Správa o nehode (Záznam o dopravnej nehode)

Tlačiva Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel​

- Informačný dokument o poistnom produkte (IPID)
GENERTEL - Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy povinného zmluvného poistenia
GENERTEL - Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku
GENERTEL - Postup pri poistnej udalosti
GENERTEL - Prehľad asistenčných služieb k povinnému zmluvnému poisteniu
Správa o nehode (Záznam o dopravnej nehode)

Tlačiva Groupama poisťovňa, a.s.

Groupana poisťovňa, a.s. - pozri tlačivá Union poisťovňa, a.s.

Tlačiva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.​

Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy povinného zmluvného poistenia - 2016
Hlásenie škodovej udalosti na motorovom vozidle - odcudzenie
PZP Oznámenie škodovej udalosti poisteným
PZP Oznámenie škodovej udalosti poškodeným
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie (EUROPARTNER) - 2015
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie (PARTNER) - 2015
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (batožina) - 2016
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (batožina) - 2017
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (batožina) - 2018
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (úraz) - 2016 
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (úraz) - 2017
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (úraz) - 2018
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (zver) - 2016
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (zver) - 2017
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (zver) - 2018
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (živel) - 2016
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (živel) - 2017 
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (živel) - 2018
Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia - 2016
Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia - 2017
Zmluvné dojednania pre povinné zmluvné poistenie - 2017
Záznam o dopravnej nehode (Správa o nehode)

Tlačiva UNIQA poisťovňa, a.s.

- Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy povinného zmluvného poistenia - 2015
- Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) - 2018
UNIQA - Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie
Správa o nehode (Záznam o dopravnej nehode)
UNIQA - Všeobecné poistné podmienky pre doplnkové poistenie čelného skla k PZP - 2015
UNIQA - Všeobecné poistné podmienky pre doplnkové poistenie k PZP - 2015