Návod ako uzatvoriť poistenie

Povinné Zmluvné Poistenie "ďalej len PZP"

1. krok – bezpečnosť webových stránok spoločnosti KFS, spol. s r.o.

Webové stránky spoločnosti KFS, spol. s r.o., sú zabezpečené certifikátom RapidSSL čo je protokol a v súčasnej dobe jedna z najviac používaných metód pre zabezpečenie dátových prenosov v rámci internetu medzi serverom s webovou prezentáciou a prehliadačom. Naše web stránky, ktoré pre svoje zabezpečenie využívajú tento SSL certifikát, spoznáte podľa adresy, ktorá navyše obsahuje písmeno "s", napr. https://www.poisti.sk, alebo podľa upozornenia prehliadača.

 

2. krok – Výber poistenia

Na úvodnej stránke nášho portálu a po jeho potvrdení sa Vám zobrazí ako prvá sekcia kde sa ako prvá zobrazí poistná kalkulačka na povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, je to jedno z najčastejšie uzatváraných poistení na našej web stránke.  Iné tipy poistenia nájdete na ľavej strane.

Ľavá strana sa venuje rôznym typom poistenia, informáciám o poistení, poistným podmienkam a tlačivám potrebným k danému typu poistenia.

K výpočtu a porovnaniu cien Vám postačia len základné údaje v závislosti od typu poistenia, pričom pri každej poistnej kalkulačke nájdete údaje, ktoré sú potrebné na výpočet poistného (sumu ktorú zaplatíte za poistenie).

 

3. krok – Zadávanie údajov pre porovnanie cien

Poistná kalkulačka je rozdelená do viacerých polí, u ktorých uvediete pravdivé údaje pre Váš výpočet (napr. vek, objem, výkon, hmotnosť a pod.).

V ďalšom kroku zadajte do kalkulačky doplňujúce údaje, vyberte zodpovedajúce údaje a zľavy, na ktoré máte nárok a pokračujte na stránku kde Vám kalkulačka porovná ceny poistenia.

 

4. krok – Výber najvýhodnejšej ponuky a uzavretie poistenia

Na stránke výber poisťovne nájdete výsledky porovnania poistenia, poisťovní (pri niektorých poisťovniach aj vo viacerých variantoch základného, ale aj vyššieho poistného krytia). Pri každej vypočítanej a zobrazenej ponuke poistenia je cena konečná.

Výber najvýhodnejšej  ponuky, treba potvrdiť kliknutím na "poisti" ktoré sa nachádza vpravo, potom sa Vám zobrazia údaje o poistníkovi, ktoré je potrebné vyplniť (z dokladov totožnosti) a taktiež vyplniť aj údaje o vozidle (napr. z osvedčenia o evidencii vozidla - technického preukazu).

V prípade, ak chcete vypočítať poistenie na nové vozidlo, ktoré ešte nie je evidované, alebo ešte len ide na prihlásenie do evidencie motorových vozidiel v tom prípade nevypisujete číslo technického preukazu a ŠPZ, ale uveďte pomlčku).Po vyplnení všetkých údajov sa Vám zobrazí posledné okno kde si ich všetky skontrolujte a odošlete objednávku návrh poistenia.

 

5. krok – Vyzdvihnutie poistnej zmluvy z poštovej schránky

Po odoslaní objednávky návrhu poistenia ihneď dostanete na Vami zadaný e-mail údaje o uzatvorenom poistení vrátane dočasnej bielej karty (tzv. potvrdenia o poistení), ak Vaše poistenie začína ihneď, resp. v najbližších piatich dňoch. Poistné uhraďte najneskôr v deň začiatku poistenia, v prípade okamžitej platnosti poistenia ihneď. Poistné je účinné a platné až po jeho zaplatení. 

Originál poistnej zmluvy Vám zašleme na Vami uvedenú adresu prostredníctvom Slovenskej pošty (1. triedou) a ten by Vám mal byť doručený do Vašej poštovej schránky v priebehu niekoľkých dní.

 

6. krok – Podpísanie poistnej zmluvy a jej odoslanie

Po obdŕžaní obálky a jej otvorení zistíte, že sa v nej nachádzajú dokumenty pre Vás, ktoré je potrebné skontrolovať, podpísať a uschovať, ostatné dokumenty, ktoré sú uvedené ako: DOKUMENTY PRE KFS (poisti.sk)  A PRE VAMI VYBRANÚ POISŤOVŇU, prosím taktiež skontrolujte, podpíšte a odošlite na adresu :

KFS, spol. s r. o., P. O. BOX 40,  080 01 Prešov, Slovenská republika

Prosíme Vás, tieto dokumenty po podpísaní obratom odošlite na vyššie uvedenú adresu nášho klientskeho centra, najneskôr do 3 dní od obdŕžania našej zásielky.

Bielu a zelenú kartu si skontrolujte a majte ich uschované vo Vašom motorovom vozidle, alebo s dokladmi od motorového vozidla. Karty sú vypísané ručne a po odsúhlasení Vášho návrhu poistnej zmluvy, Vám poisťovňa zašle ešte raz vytlačenú bielu, zelenú a asistenčnú kartu s Vašimi údajmi a údajmi o vozidle.

 

7. krok – Platba za uzatvorené poistenie a platnosť poistenia

Poistné Vám odporúčame uhradiť najneskôr v deň začatia poistenia, čím sa vyhnete možným nepríjemnostiam v prípade poistnej udalosti. Poistné je účinné a platné až po jeho zaplatení. V prípade okamžitej platnosti poistenia uhraďte poistné ihneď po uzatvorení poistenia. V e-maile Vám zašleme okrem údajov, ktoré ste zadali do kalkulačky aj bielu kartu a údaje, ktoré sú potrebné k úhrade.

Poistenie je platné od dátumu, prípadne hodiny, uvedenej v zmluve, ktoré poistník (držiteľ, resp. vlastník) uvedie v kalkulačke. Väčšina zmlúv sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom prvé poistné obdobie je jeden technický rok. (zmluva je teda platná minimálne napr. od 24. augusta 2017 do 23. augusta 2018). Ak sa zmluva uzatvára na dobu neurčitú a počas tohto obdobia nie je právoplatne vypovedaná, predlžuje sa automaticky o ďalšie poistné obdobie, teda o ďalší technický rok (v uvedenom príklade do 23. augusta 2019).