II. pilier - dôchodkové správcovské spoločnosti

Druhý pilier, do ktorého je možné vstúpiť od 1. januára 2005 a kde časť príspevkov, ktoré sa doteraz platili do Sociálnej poisťovne bude možné určiť dôchodkovým správcovským spoločnostiam, ktoré budú môcť v rámci tohto piliera s týmito príspevkami hospodáriť.

Príspevky do druhého piliera sa zmenili od septembra 2012 a to z 9% na 4%, čo bolo najzásadnejšou zmenou. Tieto príspevky sa budú odovzdávať až dokonca roka 2016 a podľa aktuálneho zákona sa bude od roku 2017 až do roku 2024 každoročne zvyšovať o 0,25% na konečných 6%.

 • Príspevky do druhého piliera sa každoročne zvyšujú o 0,25 %
  • 2017 - 4,25 %
  • 2018 - 4,50 %
  • 2019 - 4,75 %
  • 2020 - 5,00 %
  • 2021 - 5,25 %
  • 2022 - 5,50 %
  • 2023 - 5,75 %
  • 2024 - 6,00 %

Ďalšie zmeny vznikli od januára 2013, kde sa ruší povinný vstup do druhého piliera s možnosťou výstupu do dvoch rokov a zavádza sa dobrovoľný vstup pre ľudí ktorý ku dňu podpisu prvej zmluvy nedovŕšili vek 35 rokov.  Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení bude môcť uzatvoriť osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie až po 31.12.2012.


I. pilier - Sociálna poisťovňa

 

III. pilier - komerčné poisťovne, alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti