III. pilier - komerčné poisťovne, alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti

Tretí pilier, dôchodkového systému je dobrovoľná forma ako doplnok ku prvému a druhému dôchodkovému pilieru, na zlepšenie životnej úrovne počas jesene vášho života. V tomto pilieri je viacero možnosti ako sú:

·         kapitálové životné poistenie - KŽP,

·         investičné životné poistenie - IŽP,

·         doplnkové dôchodkové sporenie - DDS.

Pri tomto sporení si môžete určiť výšku príspevkov, taktiež sa sami rozhodnete, kedy a akým spôsobom budete nasporené prostriedky čerpať.


I. pilier - Sociálna poisťovňa

 

II. pilier - dôchodkové správcovské spoločnosti