Dotazník na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení

Tento dotazník Vás zaväzuje k uzatvoreniu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Vyplňte dotazník pravdivo a úplne, pre následné vypracovanie zmluvy.

Pokračovaním na porovnanie cien prehlasujete, že ste sa oboznámil s informáciami v dokumente Informácie pre klienta a potencionálneho klienta.

Osobné údaje
Údaje o zmluve
Dôchodková správcovská spoločnosť *
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Poskytovanie výpisov z osobného dôchodkového účtu
Výpis z dôchodkového účtu? (Allianz) *
Poštou 1 x ročne
Elektronicky e-mailom 1x ročne
Na webovom sídle
Poskytovanie výpisov z osobného dôchodkového účtu
Výpis z dôchodkového účtu? (DSSPABK) *
Poštou 1x ročne
Elektronicky e-mailom 1x ročne
Ostatné údaje o sporiteľovi
Dôchodkové fondy
Dôch. fond zvolený sporiteľom *
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond
sporiť v dvoch fondoch súčasne
Dôch. fond zvolený sporiteľom *
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond
sporiť v oboch fondoch súčasne
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa
Zhoduje sa s adresou
Nezhoduje sa s adresou
Dobrovoľné príspevky
Výška dobrovoľného príspevku nie je zákonom obmedzená.
Chcete platiť dobrovoľné príspevky? *
ÁNO - chcem platiť dobrovoľné príspevky
NIE - nechcem platiť dobrovoľné príspevky
Poberatelia majetku pre prípad smrti sporiteľa
Určte poberateľa dôchodku pre prípad smrti sporiteľa
Poberateľ majetku pre prípad smrti sporiteľa *
Osoby budu určené v dediťckom konaní
chcem určiť konkrétnu osobu/osoby
Počet poberateľov *
len 1 poberateľ
2 poberatelia
3 poberatelia
4 poberatelia
Odporúčací kód
Položky označené * sú povinné.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. KOOPERATIVA, d.s.s., a. s.