Čo potrebujem k žiadosti o príspevok?

K žiadosti o Príspevok 100 Eur na zuby vám postačí daňový doklad o úhrade z registračnej pokladnice, alebo faktúraVystavenie dokladu z registračnej pokladnice, alebo faktúry je pre zubára povinné.

V prípade dentálnej hygieny je okrem daňového dokladu potrebné priložiť aj potvrdenie o absolvovaní dentálnej hygieny.

Pri podávaní žiadosti pripojte obidve strany dokladu do Online pobočky. Zubár, alebo dentálny hygienik je povinný vystaviť pacientovi doklad o úhrade. Akceptovateľné doklady o úhrade sú:

  • Doklad z registračnej pokladne – bežný doklad (blok) z registračnej pokladne (je rovnaký, ako z bežného obchodu).

Doklad z registračnej pokladne

  • Doklad z virtuálnej registračnej pokladne – v niektorých pripadoch môže mať prevádzkovateľ iba takzvanú „virtuálnu pokladňu“, avšak aj tá má pridelené číslo pokladne a meno poskytovateľa.

  Doklad z virtuálnej pokladne

Podrobné informácie, ako má vyzerať doklad od zubára a čo má obsahovať nájdete v prehľadnom návode, ako požiadať o Príspevok 100 Eur na zuby.

.

 


Ako získam príspevok?

Ako požiadam o príspevok pre dieťa?

Na aké ošetrenia si môžem uplatniť príspevok?

Na aké ošetrenia a úkony sa príspevok nevzťahuje?

Je obmedzený počet ošetrení a koľko krát môžem požiadať o príspevok na zuby?

Kedy najneskôr môžem požiadať o príspevok?

U ktorého zubára mi vzniká nárok na príspevok a kde nájdem zoznam zmluvných zubárov?

Má preventívna prehliadka vplyv na získanie príspevku?

Ako podať žiadosť o preplatenie zubného ošetrenia, alebo dentálnej hygieny?

Ako zistím môj aktuálny zostatok na príspevok?

Ako a do kedy môžem požiadať o príspevok za predošlý kalendárny rok?

Čo mám robiť, ak mi príspevok nepríde v lehote?

Čo mám robiť ak som pri vypĺňaní žiadosti uviedol nesprávny IBAN?