On line prihláška

Zmenu zdravotnej poisťovne môže vykonať každý poistenec vždy do 30. septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stane vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Prihlášku novorodenca, je potrebné podať najneskôr do 60 dní odo dňa jeho narodenia, počas ktorých je dočasne poistený v zdravotnej poisťovni mamičky.

Osobe, ktorá ukončila zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť, alebo dlhodobý pobyt v zahraničí, vzniká verejné zdravotné poistenie na Slovensku.  V tomto prípade je potrebné do 8 dní od návratu na Slovensko, podať prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia.

Pre podanie on-line prihlášky do zdravotnej poisťovne do ktorej chcete prihlášku podať, kliknite na logo zrdavotnej poisťovne, alebo na podať prihlášku on-line pod logom Vami zvolenej zdravotnej poisťovne.

V prípade nesprávneho zadania údajov bude prihláška do zdravotnej poisťovne neplatná resp. nemusí byť Vaša prihláška akcaptovaná zdravotnou poisťovňou, preto si údaje pozorne skontrolujte.