On-line prihláška do Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Pre podanie on-line prihlášky do zdravotnej poisťovne kliknite na logo Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., alebo na podať prihlášku on-line pod logom Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s..

Zmenu zdravotnej poisťovne môže vykonať každý poistenec vždy do 30. septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stane vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Osobe, ktorá ukončila zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť, alebo dlhodobý pobyt v zahraničí, vzniká verejné zdravotné poistenie na Slovensku.  V tomto prípade je potrebné do 8 dní od návratu na Slovensko, podať prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia.

Pre podanie on-line prihlášky do zdravotnej poisťovne do ktorej chcete prihlášku podať, kliknite na logo zrdavotnej poisťovne, alebo na podať prihlášku on-line pod logom Vami zvolenej zdravotnej poisťovne.

V prípade nesprávneho zadania údajov bude prihláška do zdravotnej poisťovne neplatná resp. nemusí byť Vaša prihláška akcaptovaná zdravotnou poisťovňou, preto si údaje pozorne skontrolujte.