Porovnanie benefitov zdravotných poisťovní

Prehľad a porovnanie príspevkov, bonusov, a vyšetrení nad rámec povinného zdravotného poistenia.

Zdravotné poisťovne

UNION ZDRAVOTNÁ POISťOVŇA

https://www.poisti.sk/uploads/editor/images/Logo%20D%C3%B4vera.png

https://www.poisti.sk/uploads/editor/images/V%C5%A1ZP.jpg

PODAŤ PRIHLÁŠKU

Najčastejšia otázka Príspevok na zubne ošetrenie a dentálnu hygienu (platí pre nových aj existujúcich klientov)

150 €

(platí aj na zubné strojčeky)

150 €

(5-krát po 30 €)

4-krát po 30 €

Pozor: pre získanie benefitu musia byť poistené vo VšZP ďalšie 3 osoby vo vašom okolí 

Darček pre budúce mamičky

Knižka - Naše dieťatko

X

X

Doplatky za lieky a dietetické potraviny na predpis

NEOBMEDZENE

(pre deti do 17 rokov vrátane)

300 € za osobu

(pre deti do 18 rokov a aj ich rodičov)

200 € za osobu

Pozor: pre získanie benefitu musia byť poistené vo VšZP ďalšie 3 osoby vo vašom okolí 

Príspevok pri narodení dieťaťa

Balík v hodnote 100 €

príspevok na nákup potrieb pre novorodeneca na mimulo.sk a iné výhody

BabyBox 

taška na kočík, predplatné časopisu, kozmetika a praktické drobnosti pre mamičku a bábätko

10% zľava

na nákup detských plienok na bezvaplienky.sk

Monitor dychu a pohybu novorodenca

Bezplatné zapožičanie monitoru dychu Nanny na dobu do 6. mesiaca veku bábätka, alebo príspevok vo výške 30 € na zakúpenie monitoru dychu a pohybu novorodenca.

Bezplatné zapožičanie monitoru dychu z vlastných zdrojov, ak je k dispozíci.

X

Licencovaná pôrodná asistencia

Á N O

X

X

Príspevok na plávanie pre deti do 1,5 roka

30,- EUR

X

X

Očkovanie: kliešťová encefalitida

Príspevok 50%

Príspevok 50%

X

Očkovanie: Hepatitida A

Príspevok 50%

Preplatenie vakcíny v

skutočnej výške uhradenej poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti, najviac však vo výške rovnajúcej sa maximálnej cene vakcíny, určenej v Zozname kategorizovaných liekov platnom v čase vydania vakcíny poistencovi

X

Očkovanie: ovčie kiahne

Príspevok 50%

X

X

Očkovanie: meningokoky 

Príspevok 50%

X

X

Očkovanie: Pneumokoky 

Príspevok 50%

Á N O

X

Príspevok na okuliarový rám

10 € príspevok

pre deti do 12 rokov

50 € príspevok

pre deti do 18 rokov

X

Očkovanie: HPV

Príspevok 50%

Príspevok 30 % – 70 %  (v závislosti od dĺžky poistného vzťahu)

X

Očkovanie: Hepatitida A + B

Príspevok 50%

TWINRIX ADULT

Príspevok 50%

TWINRIX ADULT

len 3 dávky

TWINRIX ADULT

Cytologické vyšetrenie steru: z krčka maternice nad rámec zákona už od 18 rokov

Á N O

X

každý rok

Cytologické vyšetrenie stresu: z krčka maternice metódou LBC bez doplatku

Á N O

X

X

Špeciálna starostlivosť o detských poistencov s obezitou, dyslipidémiou a artériovou hypertenziou

V rámci preventívnych prehliadok uhrádza Union ZP špeciálne vyšetrenia

X

Podpora prevencie obezity u detí vo veku 3 – 7 rokov

Test na okultné krvácanie v stolici nad rámec zákona (od 40 rokov)

každé 2 roky

každé 2 roky

každé 2 roky

Preventívna urologická prehliadka nad rámec zákona (od 40 rokov)

každé 2 roky

X

každé 3 roky

Marker p2PSA v indikovaných prípadoch (od 40 rokov)

Á N O

X

X

EKG vyšetrenie (nad rámec zákona)

Aj u všeobecného lekára

Iba u špecialistu

Iba u špecialistu

Mamografia (od 40 rokov)

do 14 pracovných dní

do 10 dní vo vybraných zdravotníckych zariadeniach

do 15 dní poistenkám, ktoré o to požiadajú vo vybraných zdravotníckych zariadeniach

Odmena za prevenciu

10 €

Lidl - darčeková poukážka

X

Súťaž – za preventívnu prehliadku dovolenka

  UNION ZDRAVOTNÁ POISťOVŇA https://www.poisti.sk/uploads/editor/images/Logo%20D%C3%B4vera.png

https://www.poisti.sk/uploads/editor/images/V%C5%A1ZP.jpg

PODAŤ PRIHLÁŠKU

Zmenu zdravotnej poisťovne môže vykonať každý poistenec vždy do 30. septembra kliknutím na logo zdravotnej poisťovne, alebo na text "podať prihlášku on-line" pod logom poisťovne v ktorej sa chcete byť poistencom. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stanete vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.