Prihlásenie, poistenie novorodenca do Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Pri takej šťastnej životnej udalosti akou je narodenie dieťatka musia rodičia myslieť na mnoho vecí, kde jednou z nich je aj rozhodovanie, do ktorej zdravotnej poisťovne svojho malého anjelika poistía.

Po narodení je dieťatko počas prvých 60 dní dočasne poistené v zdravotnej poisťovni mamičky. Počas tejto doby môže mamička, alebo otecko kedykoľvek podať prihlášku na vznik zdravotného poistenia do ľubovoľnej zdravotnej poisťovne.

  • Pre podanie prihlášky do zdravotnej poisťovne mamičke, alebo oteckovi postačia základné osobné údaje:
  • - vlastné osobné údaje,
  • - dátum narodenia dieťatka,
  • - kópia rodného listu dieťatka.

V prípade poistenia novorodenca sa dieťatko stáva poistencom do 60 dní ​odo dňa narodenia. Tento dátum sa uvádza aj v prihláške, ktorú si môžte podať on-line.