Tlačivá Union ZP na stiahnutie

Čestné vyhlásenia

Čestné vyhlásenie (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov) (PDF)

Čestné vyhlásenie (Opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Čestné vyhlásenie o výške úväzku (lekárskeho miesta) (RTF | PDF)

Čestné vyhlásenie k IVF(metóda asistovanej reprodukcie) (DOC

 

Návrhy

Žiadosti

Ošetrovateľská starostlivosť - vzor oznámenia(RTF)

Technické požiadavky na prevádzku PACS (RTFPDF)

Žiadosť na prenájom DUPV (PDF)

Žiadosť o potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú starostlivosť pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti (PDF)

Žiadosť o predĺženie doby poskytovania zdravotnej starostlivosti v denných stacionároch (PDF)

Žiadosť o schválenie dietetickej potraviny, ktorej predpísanie schvaľuje zdravotná poisťovňa (PDF)

Žiadosť o schválenie kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) (DOC)

Žiadosť o schválenie liečby syndrómu spánkového apnoe pomocou ventilačného prístroja Respironics(PDF)

Žiadosť o schválenie lieku, ktorého predpísanie schvaľuje zdravotná poisťovňa (PDF)

Žiadosť o schválenie poskytnutia elektrického, invalidného vozíka (PDF)

Žiadosť o schválenie profylaktickej liečby SIDS (PDF)

Žiadosť o schválenie úhrady zdravotného výkonu, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách (PDF)

Žiadosť o schválenie zdravotníckych pomôcok pri finančne náročných výkonoch (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár (Online verzia | PDF)

Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti (PDF)

Žiadosť o úhradu neregistrovaného lieku povoleného MZ SR (PDF)

Žiadosť o úhradu výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti a osobitne hradeného výkonu (PDF)

Žiadosť o uzatvorenie / rozšírenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (RTF)

Žiadosť o uzatvorenie dohody na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby (PDF)

Žiadosť o vzájomný zápočet pohľadávok (PDF)

Žiadosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti k zaradeniu jednorázovej zdravotníckej pomôcky do systému osobitných úhrad z verejného zdravotného poistenia (PDF)