Ukončenie zdravotného poistenia

  • K ukončeniu zdravotného poistenia dochádza iba v dvoch prípadoch:
  • - Smrť, alebo vyhlásenie osoby za mŕtveho
  • Odchod do zahraničia

Viac informácií ohľadom ukončenia zdravotného poistenia nájdete v zákone o zdravotnom poistení č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ostatných životných situáciách platí pre všetkých povinnosť byť poistencom vybranej zdravotnej poisťovne.