Základné informácie o verejnom zdravotnom poistení

Na Slovensku je zdravotné poistenie povinné pre všetkých občanov Slovenskej republiky, ako aj pre cudzincov, ktorí tu pracujú, podnikajú, prípadne tu požiadali o azyl

Verejné zdravotné poistenie je ukotvené v Ústave Slovenskej republiky a je dostupné pre všetkých rovnako, bez ohľadu na zdravotnú poisťovňu.

Rozdiel medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami spočíva predovšetkým v zazmluvnení partnerských lekárov či nemocníc, prístupe ku klientom a samozrejme v nadštandardných výhodách, ktoré ponúkajú svojim poistencom nad rámec povinných poskytovaných služieb.


Zmena zdravotnej poisťovne

Preukaz poistenca

Prihlásenie novorodenca do zdravotnej poisťovne

Vycestovanie do zahraničia

Ukončenie zdravotného poistenia

Najčastejšie otázky

Podať on-line prihlášku do Union zdravotnej poisťovne