Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.07.2012