Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 30.12.2018

Od 30.12.2018 je účinná novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá priniesla dôležité zmeny pre poistencov pri evidovaní niektorých štátom platených kategórií.

V prípade osoby, ktorá sa celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov, je platiteľom poistného štát za splnenia podmienky, že iná osoba nepoberá rodičovský príspevok, materské ani sa celodenne a riadne nestará o to isté dieťa.

Zmena nastáva aj pri osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na základe vydaného posudku alebo blízku osobu staršiu ako 80 rokov, ktorá nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení. Za takúto osobu je platiteľom poistného štát, ak žiadna iná osoba nie je poistencom štátu z dôvodu opatrovania tej istej osoby.

V oboch prípadoch je potrebné zo strany poistenca okrem iných povinných príloh (rodný list dieťaťa alebo rodný list blízkej opatrovanej osoby, alebo posudok) predložiť aj čestné vyhlásenie na preukázanie nároku na platenie poistného zo strany štátu.

 

Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov)

Čestné vyhlásenie (Opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím)