Zmeny vo verejnom zdravotnom poistení

Zmeny od 01.01.2021

 • Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.01.2021
 • viac informácii
 •  

Zmeny od 01.01.2020

 • Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.01.2020
 • viac informácii
 •  

Zmeny od 01.12.2019

 • Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.12.2019
 • viac informácii
 •  

Zmeny od 30.12.2018

 • Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 30.12.2018
 • viac informácii
 •  

Zmeny od 01.07.2012

 • Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.07.2012
 • viac informácii
 •  

Zmeny od 01.08.2011

 • Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.08.2011
 • viac informácii
 •  

Zmeny od 01.05.2011

 • Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.05.2011
 • viac informácii
 •  

Zmeny od 01.01.2011

 • Zmeny, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 01.01.2011
 • viac informácii