On-line prihláška do Union zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade ak chcete podať prihlášku do Union zdravotnej poisťovne, kliknite nižšie na logo Union zdravotná poisťovňa, a.s., alebo na podať prihlášku on-line.

 

 

Zmenu zdravotnej poisťovne môže vykonať každý poistenec vždy do 30. septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stane vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Osobe, ktorá ukončila zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť, alebo dlhodobý pobyt v zahraničí, vzniká verejné zdravotné poistenie na Slovensku.  V tomto prípade je potrebné do 8 dní od návratu na Slovensko, podať prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia.

V prípade nesprávneho zadania údajov bude prihláška do zdravotnej poisťovne neplatná resp. nemusí byť Vaša prihláška akcaptovaná zdravotnou poisťovňou, preto si údaje pozorne skontrolujte.

Položky označené * sú povinné.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.