Formulár na nahlásenie pracovného úrazu

V prípade, ak ste mal/mala pracovný úraz vyplňte formulár na nahlásenie pracovného úrazu. Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať s ďalšími inštrukciami a podrobnosťami Vášho prípadu.

Formulár aj pracovný úraz popíšte čo najpodrobnejšie, aby sme mali čo najviac informácii a  vedeli sme stanoviť a spracovať pre vás čo najvyššiu sumu na odškodnenie.

Pokračovaním prehlasujete, že ste sa oboznámil s informáciami v dokumente Informácie pre klienta a potencionálneho klienta.

Vyplnenie dotazníku je nezáväzné a posúdenie Vášho pracovného úrazu je BEZPLATNÉ ! ! !

Osobné údaje
Detaily o úraze
Uveďte či bola nehoda spôsobená vašou vinou, alebo niekým iným.
Bola nehoda spôsobená vašou vinou? *
ÁNO
NIE
Bola po nehode privolaná polícia? *
ÁNO
NIE
Zamestnanie poškodeného
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa
Zhoduje sa s adresou
Nezhoduje sa s adresou
Poranenia
Uveďte, ktorú časť tela máte najviac poškodenú.
Aké poranenia ste utrpeli? *
Poranenie hlavy
Poranenie tváre (oči, uši, atď.)
Poranenie krku
Poranenie hrudníka
Poranenie chrptice
Poškodenie miechy
Poranenie ruky
Palce na ruke
Poranenie panvy
Pohlavné orgány
Vnútorné zranenie
Poranenie nohy
Poranenie palcov na nohe
Iné poranenia
Odporúčací kód
Položky označené * sú povinné.
VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. KOSTURA, spol. s r.o.