Kedy a kam dostanem odmenu?

- Odmena za nábor prihlášok je vyplácaná jedenkrát mesačne, vždy za všetky správne vyplnené prihlášky, ktoré ste k nám poslali za predošlý kalendárny mesiac.

- Základná odmena je rozdelená do dvoch častí, 24 eur vám bude vyplatených v bežnom výplatnom termíne. Zvyšných 6 eur dostanete po potvrdení prihlášky Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, teda v období Január – február 2021.

- Odmena je vyplácaná priamo na bankový účet, ktorý uvediete pri vypĺňaní formulára na spoluprácu pri nábore poistencov.