Kedy, koľko a kam dostanem odmenu?

- Odmena za nábor prihlášok je vyplácaná jedenkrát mesačne (k 10 dňu v mesiaci), vždy za všetky správne vyplnené prihlášky, ktoré ste urobili za predošlý kalendárny mesiac.

- Základná odmena 40 EUR (brutto) je rozdelená do dvoch častí, 32 EUR (brutto) vám bude vyplatených v bežnom výplatnom termíne (do 10. dňa nasledujúceho mesiaca). Zvyšných 8 EUR (brutto) Vám union zdravotná poisťovňa, a.s. vyplatí po potvrdení prihláškok Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, teda v období Január – február 2023.

- Odmena je vyplácaná priamo na bankový účet, ktorý uvediete pri vypĺňaní formulára na spoluprácu pri nábore poistencov.