Kedy, koľko a kam dostanem odmenu?

- Odmena za nábor prihlášok je vyplácaná jedenkrát mesačne, vždy za všetky správne vyplnené prihlášky, ktoré ste poslali za predošlý kalendárny mesiac.

- Základná odmena je rozdelená do dvoch častí, 32 EUR (brutto) vám bude vyplatených v bežnom výplatnom termíne (do 10. dňa nasledujúceho mesiaca). Zvyšných 8 EUR (brutto) dostanete po potvrdení prihlášky Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, teda v období Január – február 2022.

- Odmena je vyplácaná priamo na bankový účet, ktorý uvediete pri vypĺňaní formulára na spoluprácu pri nábore poistencov.