Vycestovanie do zahraničia

Pri bežnom odchode do zahraničia, ako je napríklad dovolenka, či návšteva známych, nie je potrebné do zdravotnej poisťovne nahlasovať nič. V tomto prípade vám však odporúčame krátkodobé cestovné poistenie, ktoré vám ušetrí peniaze v prípade, ak sa vám v zahraničí niečo stane a nebude to kryté v rámci základnej zdravotnej starostlivosti.

V Union zdravotnej poisťovni dáva poistencom až 50% zľavu na krátkodobé cestovné poistenie.

Ak však odchádzate do zahraničia pracovať, je potrebné, aby ste sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne odhlásili. K odhláseniu je potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie bude za vás platiť zahraničný zamestnávateľ v zahraničnej zdravotnej poisťovni.

Odhlásiť sa zo zdravotnej poisťovne na Slovensku je potrebné aj v prípade, ak plánujete v zahraničí podnikať. V tomto prípade je k odhláseniu potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie uhrádzate zahraničnej zdravotnej poisťovni.

Dátum, kedy vám začne platiť zdravotné poistenie v zahraničí, je dátumom, kedy vám skončí platnosť zdravotného poistenia na Slovensku.

Odhlásenie zo zdravotnej poisťovne je v takomto prípade potrebné vykonať čo najskôr, aby ste predišli napríklad dlžobe, keďže odchodom do zahraničia prestanete platiť slovenské zdravotné poistenie a poisťovňa vám bude narátavať neuhradené preddavky za zdravotné poistenie.