Vznik zdravotného poistenia - novorodenec

Pri takej šťastnej životnej udalosti akou je narodenie dieťatka musia rodičia myslieť na mnoho vecí., kde jednou z nich je aj rozhodovanie, do ktorej zdravotnej poisťovne svojho malého anjelika poistí.

Po narodení je dieťatko počas prvých 60 dní dočasne poistené v zdravotnej poisťovni mamičky. Počas tejto doby môže mamička, alebo otec kedykoľvek podať prihlášku na vznik zdravotného poistenia do ľubovoľnej zdravotnej poisťovne.

  • Pre podanie prihlášky do Union zdravotnej poisťovne mamičke, alebo oteckovi postačia základné osobné údaje:
  • - vlastné osobné údaje,
  • - dátum narodenia dieťatka,
  • - kópia rodného listu dieťatka.

V prípade poistenia novorodenca sa dieťatko stáva poistencom do 60 dní odo dňa narodenia. Tento dátum sa uvádza aj do prihlášky, ktorú si môžte na základe vyplenia dotazníka podať TU, alebo podať prihlášku on-line.