Vznik zdravotného poistenia - novorodenec

Pri takej šťastnej životnej udalosti akou je narodenie dieťatka musia rodičia myslieť na mnoho vecí., kde jednou z nich je aj rozhodovanie, do ktorej zdravotnej poisťovne svojho malého anjelika poistí.

Po narodení je dieťatko počas prvých 60 dní dočasne poistené v zdravotnej poisťovni mamičky. Počas tejto doby môže mamička, alebo otec kedykoľvek podať prihlášku na vznik zdravotného poistenia do ľubovoľnej zdravotnej poisťovne.

  • Pre podanie prihlášky do Union zdravotnej poisťovne mamičke, alebo oteckovi postačia základné osobné údaje:
  • - vlastné osobné údaje,
  • - dátum narodenia dieťatka,
  • - kópia rodného listu dieťatka.

V prípade poistenia novorodenca sa dieťatko stáva poistencom do 60 dní odo dňa narodenia. Tento dátum sa uvádza aj do prihlášky, ktorú si môžte podať prihlášku on-line.