Formulár na spoluprácu pri nábore poistencov

Ponúkame vám možnosť získať za každú odovzdanú a akceptovanú prihlášku do Union zdravotnej poisťovne odmenu.  Spolupráca je na základe dohody o vykonaní práce.

Vyplnenie dotazníku je BEZPLATNÉ ! ! !

Osobné údaje
Základné údaje
Rodinný stav: *
slobodný(á)
ženatý, vydatá
rozvedený(á)
vdova, vdovec
druh, družka
Zrážky zo mzdy
Je voči vám vedená exekúcia *
NIE
ÁNO
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa
Zhoduje sa s adresou
Nezhoduje sa s adresou
Údaje k dohode
Vaša zdravotná poisťovňa: *
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ste držiteľom ZŤP preukazu: *
NIE
ÁNO
Ste poberateľ dôchodku? *
NIE
ÁNO
Platobné údaje
Odporúčací kód
Položky označené * sú povinné.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.